Mọi người có thể xem cuốn sách Lễ dâng Y Kathina.

Do chúng tôi chưa có cơ hội để đến đảnh lễ và xin phép Ngài Hộ Pháp cho phép đăng sách lên đây. Vì lòng mong muốn được giới thiệu các cuốn sách có giá trị tới người hữu duyên. Chúng tôi tạm thời mạn phép đặt link thông tin về trang Trung tâm Hộ Tông để các bạn tiện đọc.

Những chia sẻ đóng góp để thư viện nguyên thủy ngày một hoàn thiện hơn. Xin gửi email về: thuviennguyenthuy@gmail.com


Leave a Reply

Your email address will not be published.