Phật Pháp Căn Bản được sư Tường Nhân giảng và thu âm năm 2018.
Xin được chia sẻ tới quý vị.
Kính chúc Quý vị được sự an vui, trí tuệ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *