Thông thường việc gõ chữ Pali dùng qua phần mềm. Nay có 1 cách gõ tiếng Pali đơn giản hơn với việc cài symbol, thì việc gõ theo ngôn ngữ Pali  đơn giản hơn nhiều.

 

Comments

 1. trần thị anh đào

  thưa. xin chỉ dùm phần cài font pali. tìm symbol -> A -> chọn phím nhưng sao gõ alt + shift + a không vào được. xin hoan hỷ chỉ ạ.

  1. thedd@ebizviet.com Article Author

   Mình đã làm theo file hướng dẫn trên đều được cả. Bạn xem có vấn đề ở đâu không. Ngoài ra, ta có thể quy định khác đi cũng được, không nhất thiết là phím đó. Quan trọng chúng ta có thể nhớ phím trong quán trình sử dụng.
   Cần thêm bạn gửi email nhé! Chúc bạn thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *