Lễ Dâng Y Kathina - Ngài Hộ Pháp - Ngài Hộ Pháp

Mọi người có thể xem cuốn sách Lễ dâng Y Kathina. Do chúng tôi chưa có cơ hội để đến đảnh lễ và xin phép Ngài Hộ Pháp cho phép đăng sách lên đây. Vì lòng mong muốn được giới thiệu các cuốn sách có giá trị tới người hữu duyên. Chúng tôi tạm thời […]

Chi tiết